Blogs

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ (၀ါ) ဗိုလ္စြန္ပက္၏ ျဗိ

 • ဗမာ့သမိုင္းတြင္ ျဗိတိသ်ွနယ္ခ်ဲ႔ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ (၀ါ) ဗိုလ္စြန္ပက္သည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ေလးစားဂုဏ္ယူရသည္႔ ပုဂိုလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ရာဇတြင္တြင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔လယ္ေခါင္ရွိ ဗိုလ္စြန္ပက္လမ္းသည္လည္း ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သူ႔အားဂုဏ္ျပဳသည္႔အေနျဖင္႔ မွတ္သားေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ေခတ္၊ သူအခ်ိန္ခါတြင္ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္၏ ၾသဇာအာဏာသည္ ခ်င္းေတာင္တစ္၀ွမ္းလံုးသာမက ကေလး-ကေဘာ္ေဒသအထိ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ေခါင္းေဆာင္မွဳေအာက္တြင္ တာရႊန္း (ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းျမိဳ႔နယ္ရွိ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခု) ဆိုတဲ့သူ႔မ်ိဳးႏြယ္စုနာမည္ဟာ လည္းကမၻာသိေအာင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္အထိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္႔ အရည္ခ်င္းရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။
  ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္သည္ ၁၈၃၄ ခုနွစ္တြင္ တာရႊန္းရြာ (ယခင္တာရႊန္းတို႔ရဲ့ရြာမ ဖလမ္း) တြင္ အဖဦးကိပ္ဘိခ္ မွ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ဖခင္ဦးကိပ္ဘိခ္ သည္ထိုအခ်ိန္က “နာမ္ကပ္” ေခၚ လူငါးဦးျဖင္႔ဖြဲ႔စည္းထားေသာ တာရြန္းဒီမိုကရက္တစ္ေကာင္စီတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုေကာင္စီမွာ အေနာက္တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကဲ့သို႔ လူထုမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားေသာ ေကာင္စီျဖစ္သည္။ လူထုမွ ေကာင္စီ၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပံုမွာ ရိုးရာပြဲလမ္းသဘင္တြင္ အဆင့္အျမင့္ဆံုးပြဲ ခင္းက်င္းႏိုင္သူ၊ သံတမန္ဆက္ဆံေရးေကာင္မြန္သူ ႏွင္႔ စစ္ေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကိုသာ ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ လူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ တာရႊန္းမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔သည္ ရိုးရာပြဲလမ္းသဘင္ခင္းက်င္းရာတြင္ အဆင့္ ၁၈ ဆင့္အထိ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုပြဲလမ္းသဘင္မွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳကို တိုင္းတာျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုသို႔တိုင္းတာရာတြင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လို လူတစ္ဦးဟာ သူ႔ပိုင္ဆိုင္မွဳကိုမၾကည္႔ဘဲ သူေပးကမ္းလွဴဒါန္းႏိုင္တဲ့အတိုင္းအတာကိုၾကည့္ျပီး သတ္မွတ္ေလ့ရွိတယ္။ တာရႊန္းရိုးရာတြင္ အဆင့္ ၁ မွာ ၀က္တစ္ေကာင္နဲ့ ေခါင္ေရအိုး ၃၀၊ အဆင့္ ၂ တြင္ ၀က္တစ္ေကာင္နဲ႔ ေခါင္ေရအိုး ၃၀၀ စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တက္ျပီး အဆင့္ ၁၇ တြင္မူ ၀က္ ၂၅ ေကာင္၊ ႏြားေနာက္ ၁၉ ေကာင္ျဖင့္ တစ္ရြာလံုး ၇ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲတည္ရတယ္။ ေနာက္ဆံုးအဆင္တြင္မူ ၀က္ေကာင္ေရ ၃၀ ႏွင့္ ႏြားေနာက္ ၅ ေကာင္ျဖင့္ ၅ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲခင္းရတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးအဆင့္ ၁၈ အထိက်င္းပႏိုင္တဲ့သူမ်ားထဲမွသာ ေကာင္စီ၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကတယ္။ တာရႊန္းေကာင္စီသည္ စည္းလံုးျခင္းသည္အင္အား ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ စုေပါင္းတိုင္ပင္တတ္ၾကျပီး ပိုင္နက္နယ္ေျမကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္သည္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူျဖစ္ျပီး သက္ၾကီးသူမ်ားကို ေလးစားတတ္သည္။ အေျမာ္အျမင္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္သည္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားခင္းက်င္းႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ျပီး အရည္အခ်င္းအားျဖင့္လည္း အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သျဖင့္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေကာင္စီ၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ သူသည္သံတမန္ေရးရာကြ်မ္းက်င္သူ ႏိုင္ငံေရးအေျမာ္အေျမင္ရွိသူ ျဖစ္သည္နွင္႔အမ်ွ တာရႊန္းေကာင္စီတြင္ ၾသဇာအာဏာအရွိဆံုး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

  ကေလး-ကေဘာ္ ျပည္တြင္းစစ္ (၁၈၈၇ ၀န္းက်င္) 
  -----------------------------------------------------
  ၁၈၈၅ ခုနစ္တြင္ ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လံုး ျဗိတိသ်ွလက္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၁၈၈၇ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အထက္ခ်င္းတြင္ ခရိုင္၀န္ Captain F.D Raikes သည္ ကေလး-ကေဘာ္ေဒသအေရး ေျဖရွင္းရန္ ကေလး၀ဆိမ္ကမ္းသို႔ ေဆာက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္မူ ကေလး-ကေဘာ္ေဒသတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ျဗိတိသ်ွေခတ္မတိုက္မီ ထိုေဒသကိုအုပ္စိုးေသာ ေစာ္ဘြား (ေစာ္ဘြားေမာင္ရစ္)ႏွင့္ ၿဗိတိသၽွတို႔ခန္႔အပ္ထားေသာ ေစာ္ဘြား (ေစာ္ဘြားေမာင္ပါၾကီး) အၾကား စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တာရႊန္းတို႔သည္ ေစာ္ဘြားေဟာင္းေမာင္ရစ္ ႏွင္႔သာ ေျမျပန္႔လံုျခံဳေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဗိတိသ်ွတို႔ခန္အပ္ထားေသာ ေစာ္ဘြားေမာင္ပါၾကီး အားအသိအမွတ္မျပဳၾကေခ်။ ေစာ္ဘြားေမာင္ပါၾကီး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာအခါ တာရႊန္း ႏွင္႔ ေစာ္ဘြားေမာင္ရစ္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လံုျခံဳေရးစာခ်ဳပ္ပ်က္ပ်ားသြားသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနကို အျခားခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ အခြင္႔ေကာင္းယူကာ ေျမျပန္႔ရွိရြာမ်ား စီးနင္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
  Capt. Raikes ႏွင္႔ အဖြဲ႔အား ေစာ္ဘြားေမာင္ပါၾကီးမွ အင္ဒင္ရြာသို႔မေရာက္မီ ဆင္ႏွစ္ေကာင္နွင္႔တပ္သား အေယာက္ ၅၀ တို႔မွ ၾကိဳဆိုခဲ့ျပီး အင္ဒင္းသို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေစာ္ဘြားေနထိင္သည့္ အင္ဒင္းရြာမွာ အိမ္ေၿခ ၁၆၁ အိမ္၊ ျမစ္သာျမစ္၏ လက္ယာဘက္တြင္ရွိၿပီး ျမစ္မွ မိုင္တစ္၀က္ေလာက္ကြား၀ေးသည္ဟု Capt. Raikes ၏ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေစာ္ဘြားႏွင္႔ Capt. Raikes တို႔ေတြ႔ဆံုျပီး ခ်င္းတို႔၏ စီးနင္မွုရပ္တန္႔နိုင္ေရးအတြက္ ခ်င္းေတာင္အတြင္းရွိ အႀကီးဆုံးမ်ိဳးႏြယ္စု ၅စုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Capt. Raikes မွေစာ္ဘြားထံသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေစာ္ဘြားမွ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစရာမလိုေၾကာင္း၊ တာရႊန္းမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔သည္ အင္အားအႀကီးဆုံး မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ၿပီး ခ်င္းမင္ၾကီး (ႂကြန္ဘိခ္) သည္ က်န္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ ေလးစားရသည့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ တာရႊန္းတို႔သည္ ေျမျပန္႔အားအျခား ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ တိုက္ခိုက္မွုရန္မွ ကာကြယ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထို႔သို႔ ကေလး-ကေဘာ္ ေဒသအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္႔အတြက္ ဗိုလ္ၾကႊန္ဘိခ္အား ကေလးေဒသအုပ္စိုးသည္႔ ေစာ္ဘြားမ်ားမွ ျမန္မာနန္းတြင္း၀င္၀န္ၾကီးႏွင္႔အဆင္႔တူေသာ “ခ်င္းမင္းၾကီး” ဘဲြ႔နာမျဖင္႔ ဂုဏ္ျပဳေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေစာ္ဘြားသည္ တာရႊန္းတို႔ႏွင့္ ေျမျပန္႔ကာကြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အတြက္ သူၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ တိုက္ခိုက္မွုဒဏ္မွလည္း သူမကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူမကာကြယ္နိုင္သည့္ အဓိကအၾကာင္းရင္းမွာ ေစာ္ဘြားေဟာင္းႏွင့္ မိမိတိုက္ခိုက္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ေစာ္ဘြားေဟာင္းမွ ခ်င္းတို႔အား ေျမျပန္႔စီးနင္းရန္ လွုံေဆာ္မွုတို႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔
  ေၾကာင့္ ခ်င္းတို႔၏ တိုက္ခိုက္မွုအားကာကြယ္ရန္အတြက္ မိမိ၏ၾသဇာသည္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရႏွင့္ တာရႊန္းတို႔မွ အသိမွတ္ျပဳဖို႔အေရးသည္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း Capt. Raikes ထံသို႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။ေစာ္ဘြားေမာင္ပါႀကီးသည္ ကေလးနယ္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး၊ ေယာေဒသမွလည္း စစ္ကူရရွိနိုင္သူျဖစ္ရာ ကေလးနယ္အတြက္ အသင္ေတာ္ဆုံး ေစာ္ဘြားျဖစ္ေၾကာင္း Capt. Raikes မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေစာ္ဘြားေဟာင္းနဲ့အေပါင္းအပါမ်ားအား ဖမ္းဆီးေစခဲ့ျပီး မႏၱေလးေထာင္ႏွင္႔ အလံုေထာင္သို႔ပို႔ေစခဲ့သည္။ တာရႊန္းတို႔ထံတြင္လည္း ေစာ္ဘြားေမာင္ပါၾကီး အားအသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ေျမျပန္႔စီးနင္းမွဳပေပ်ာက္ေရး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လူလႊတ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ Capt. Raikes မွဆက္ေျပာရာတြင္ ျဖစ္နိုင္ရင္ ခ်င္းမင္းၾကီး ႏွင့္ မိမိေတြ႕ဆုံလိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး ထိုအတြက္ စကားျပန္တစ္ဦးအား ဆက္သားအျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။

  Tashon-Angle Conference. တာရႊန္း-ျဗိတိသ်ွ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
  ----------------------------------------------------------------------------------
  ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္သည္လည္း တာရႊန္းေကာင္စီမွအျခားေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးအားေစလႊတ္ခဲ့ျပီး Capt. Raikes ႏွင္႔ ၁၈၈၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန့တြင္ အင္ဒင္းသို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ Capt. Raikes သည္ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔ႏွင္႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္ျပီး တာ႐ႊန္းတို႔သည္ အလြန္ထူးျခားသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္ေပၚတြင္ အဝတ္အစား မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ပိတ္ျဖဴျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေခါင္းေပါင္းမ်ား ဝတ္ဆင္ၾကၿပီး သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္သည္ ေခါက္ထားေသာအနီေရာင္ပိတ္စအားလြယ္ထားသည္ ကိုေတြ႕ရွိရသည္ဟု သူ႔ေနစဥ္မွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ တာရႊန္းေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ေစာ္ဘြားအား ကေလးတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္အတည္မခ်င္း တာရႊန္းတို႔အေနျဖင့္ ေျမျပန႔္ကာကြယ္ေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။ Capt. Raikes မွလည္း ဘာသာျပန္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ၿဗိတိသၽွတို႔၏လက္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ၿပီးျဖစ္ရာ ကခုလက္ရွိ ကေလးေစာ္ဘြားသည္လည္း မိမိတို႔ခန္႔ထားသည့္ ေစာ္ဘြားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခား ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု တို႔အေနျဖင့္ ကေလးနယ္စီးနင္းမွုအား ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တာရြန္းေခါင္းေဆာင္တို႔သည္လည္း ေစာ္ဘြား ကေလးသို႔ ႐ုံးခ်ဳပ္မတည္မခ်င္း မိမိတို႔အေနႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေစာ္ဘြားအေနျဖင့္ ထိုအရာအား လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ ဆိုပါက မိမိတို႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး စီးယင္း၊ ကမ္ေဟာင္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေျမျပန္႔တိုက္ခိုက္မွု ရပ္တန္႔ခိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔လိုက္နာျခင္း မျပဳပါက မိမိတို႔အေနႏွင့္ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူတို႔အားတိုက္ခိုက္ရန္ ေစာ္ဘြားအား အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤမၽွသာမိမိတို႔အေနႏွင့္ ေျပာနိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေနာက္ၿပီး Capt. Rakies သည္အစည္း၀ေး တက္ေရာက္သူ အားလုံးအတြက္ လက္ေဆာင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္ တာရႊန္းကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ရိုင္ဖယ္လ္တစ္လက္အား ထူးဆန္းစြာၾကည့္ရွုေနၾကသည္ကို Capt. Raikes အခြင္႔ေကာင္းယူျပီး ကိုက္ ၁၂၇ အကြာတြင္ရွိေသာ ပစ္မွတ္တစ္ခုအား စစ္သား ၁၀ ေယာက္မွ ၅ ႀကိမ္စီပစ္ခတ္ေစခဲ့သည္။ ေသနတ္၏အစြမ္းမွာ တာရႊန္းကိုယ္စားလွယ္တို႔ လြန္စြာ အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔က ဘာသာျပန္သူထံတြင္ တာရႊန္းစစ္သား အေယာက္ ၁၀၀ ကၿဗိတိသၽွစစ္သား ၅ ေယာက္နိုင္ဖို႔မလြယ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ Capt. Raikes မွ မေန႔ကမိမိေပးသည့္ လက္ေဆာင္ထက္ ဒီေန႔အျဖစ္အပ်က္သည္ ေျမျပန္႔စီးနင္းမွဳ ရပ္တန္႔ေစရန္ အေထာက္အကူ ပိုျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

  ၿဗိတိသၽွအစိုးရမွ တာရႊန္းနယ္သို႔ သူလ်ိဳလြတ္ျခင္း
  ---------------------------------------------------
  ၁၈၈၇ မတ္လတြင္ ၿဗိတိသၽွအထက္ျမန္မာျပည္ခရိုင္ဝန္ Captain Frederick Duncan Raikes ႏွင့္ တာရြန္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသၽွတို႔သည္ တာရႊန္းနယ္အေၾကာင္းကို အထူးေလ့လာ စုံစမ္းခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသၽွအစိုးရသည္ တာရႊန္းနယ္အား စုံစမ္းရန္အတြက္ သူလၽွိုုေမာင္ပိုးစိန္အား (Maung Po Saing) ၁၈၈၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေစလြတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသၽွအစိုးရသည္ တာရႊန္းနယ္အေၾကာင္း ဆက္လက္ေလ့လာရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေမာင္သင္းႏွင့္ ေမာင္ေလာစံ တို႔အား ၿဗိတိသၽွကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးမွာ တာရႊန္းစစ္သည္ေတာ္မ်ားမွ ၎တို႔၏ ကိုယ္ရံေတာ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ႂကြန္ဘိခ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ေျမျပန႔္မွ ဖလမ္းအထိ ေခၚယူခဲ့ရသည္။ ျဗိိတိသ်ွကိုယ္စားလွယ္မွ ထံသို႔ျပန္လည္အစီရင္ခံရာတြင္ "ကြ်န္ေတာ္တို႔႐ြာမ သို႔ေရာက္ၿပီးလ်င္လည္း တာ႐ြန္းမင္းႀကီး ႂကြန္ဘိခ္ေနထိုင္ရာအိမ္သို႔ တည္းခိုခဲ့ျပီး ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္စြာ တည္းခင္းေကၽြးေမြးျခင္းခံရသည္။ ႂကြန္ဘိခ္ေနထိုင္ရာအိမ္သည္ တိရိစၧာန္ ဦးေခါင္းခြံမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ဆင္စြယ္ လည္းရွိသည္။ ရြာမအလယ္တြင္ က်င္းသုံးတြင္းရွိ၍ ထိုက်င္းမ်ားတြင္ ႂကြန္ဘိခ္ရဲ႕ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းထားသည္ (ေ႐ႊ၊ေငြ မပါ)၊ ထိုပစၥည္းမ်ားမွာ ဆင္စြယ္၊ ဓားရွည္၊ လက္ဝတ္ရတာနာမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္အဆက္ဆက္ ေျမျပန္႔ေစာ္ဘြားမ်ားထံမွရရွိေသာ လက္ေဆာင္ပဏာမ်ား ျဖစ္သည္။ ႐ြာမထိပ္တြင္ ေက်ာက္ျဖင့္ထြင္းထုထားေသာ ေက်ာက္႐ုပ္ သုံး႐ုပ္ကို ေတြ႕ရသည္။ အ႐ုပ္ႏွစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးကို ေရခ်ိဳးေပးေနေသာ ပုံျဖစ္၍ က်န္တစ္ခုမွာ ဘီလူးမ ေက်ာက္႐ုပ္ျဖစ္သည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ တာ႐ႊန္း႐ြာထိပ္ရွိ ေတာင္တန္းအား ၿဗိတိသၽွတို႔မွ ဘီလူးမေတာင္တန္း ဟူ၍ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္)။ ႐ြာသားမ်ားသည္ ထို႐ုပ္မ်ားကို အလြန္ေၾကာက္ရြံၾကသည္။ အနားပင္မကပ္ရဲၾကေပ။ ဖလမ္း၏ ေနဝင္ရာ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု သိရွိရေသာ္လည္းဘဲ၊ သူတို႔အေၾကာင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ စုံစမ္းလို႔မရခဲ့ေၾကာင္း” အစီရင္ခံခဲ့သည္။

  ဗိုလ္ႂကြန္ဘိခ္ (စြန္ပက္) ႏွင့္ Capt. Raikes ေတြ႕ဆုံျခင္း 
  -------------------------------------------------------------
  တပ္ၾကပ္ႀကီးေမာင္သင္းႏွင့္ ေမာင္ေလာစံတို႔ ဖလမ္းသို႔သြားေရာက္စဥ္ ႂကြန္ဘိခ္အားၿဗိတိသၽွအစိုးရ၏ အထက္ျမန္မာျပည္ခရိုင္ဝန္ Capt.Raikes ႏွင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွု ျပဳလုပ္ရန္ ပန္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၈၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တစ္ရက္ေန႔တြင္ ႂကြန္ဘိခ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ စီေဟာင္းရြာတြင္ Capt.Raikes ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ Capt.Raikes ကမူ ကေလးေစာ္ဘြားေနထိုင္ရာ အင္ဒင္းတြင္ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႂကြန္ဘိခ္သည္ အင္ဒင္းသို႔ မသြားလို၍ စီေဟာင္း (ယခုေျမာက္စီ) တြင္သာ ေတြ႕ဆုံရန္ Captain Raikes အား အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ Capt.Raikes သည္လည္း မတတ္နိုင္ေတာ့သည့္ ေနာက္ဆုံး ႂကြန္ဘိခ္ ဆႏၵအတိုင္း လိုက္ေလ်ာ္ေပးရေတာ့သည္။ ဇန္နဝါရီလႏွစ္ရက္ေန႔တြင္ Capt. Raikesသည္ Maj. Mcgregor, Capt. Sorel, Lt. Jones ႏွင့္ ျမင္းစီး (Mounted Infantry) တပ္သားေယာက္ ၂၀၊ ေနာက္ၿပီး Gurkha စစ္သားအေယာက္၂၀ တို႔ႏွင့္အတူ စီေဟာင္းရြာသို႔ထြက္ခြာခဲ့သည္။ Capt. Raikes ႏွင့္အဖြဲ႕ စီေဟာင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္အခါ ႂကြန္ဘိခ္သည္ စီေဟာင္းအေနာက္ေတာင္ ဘက္ရွိႏွစ္မိုင္ခန႔္ေဝးေသာ၊ တာရြန္းတို႔ပိုင္နက္ ကန္းလွာ (Kaanhla) ရြာတြင္ရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၾကသည္။ Capt. Raikes ႏွင့္အဖြဲ႕သည္လည္း ထိုည စီေဟာင္းရြာတြင္အိပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ေန႔လည္ခန႔္တြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမွုျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၾကသည္။

  ၁၈၈၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါလ ၃ ရက္ေန႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း
  -----------------------------------------------------------
  Capt. Raikes သည္ႂကြန္ဘိခ္အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို သူ႔ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္း (၁၈ ဒီဇင္ဘာ မွ ၃ ဇႏၷ၀ါရီလ) တြင္ဤသို႔ေရးမွတ္ထားသည္။ “ေန႔လယ္ ၁း၃ဝ ခန႔္တြင္ ႂကြန္ဘိခ္ကိုယ္တိုင္္၊ ေနာက္ၿပီး သူ႔တပ္သားအေယာက္ ၂၀ တို႔ႏွင့္ ကၽြန္ပ္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ႂကြန္ဘိခ္သည္ အသက္ ၄၀-၅၀ ဝန္းက်င္ခန႔္ရွိမည္၊ မာန္ပါပါ အားရတက္ႂကြစြာ ေျပာဆိုမွုကို ကၽြန္ေတာ္ေလးစားမိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမးျမန္းသမၽွကို သူ႔အေပါင္းအပါမ်ားႏွင့္ အရင္တိုင္ပင္ၿပီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၄ နာရီခန႔္အၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ -

  ၁) ကေလး၊ ကေဘာ္ေဒသ (ေျမျပန႔္) ရွိ ၿဗိတိသၽွအစိုးရ ခန႔္အပ္ေသာ ေစာဘြားတို႔အား တာရႊန္းတို႔ အသိမွတ္ျပဳဖို႔အေရး
  ၂) စီးယင္းႏွင့္စာခီလိန္းတို႔ေျမျပန႔္ စီးနင္တိုက္ခိုက္သည့္အေၾကာင္း 
  ၃) ခ်င္းေတာင္ႏွင့္ ဗမာျပည္ကုန္သြယ္ေရး၊ ဗမာျပည္-ခ်င္းေတာင္-Chittagong တို႔ၾကားကုန္သြယ္ျခင္း
  ၄) တာရႊန္းနယ္မွ Chittagong သို႔ သြားရန္လမ္း စုံစမ္းဖို႔အတြက္ လူလႊတ္ဖို႔အေရး တို႔ျဖစ္သည္။

  ပထမအခ်က္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ႂကြန္ဘိခ္မွ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ၿဗိတိသၽွအစိုးရ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီျဖစ္၍ ေစာဘြားခန႔္အပ္ေရးသည္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရ၏ အလိုေတာ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ခန႔္အပ္ထားေသာ ေစာဘြားမ်ားကိုလည္း တာရႊန္းတို႔အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၈၈၇ မတ္လတြင္ တာရႊန္းေခါင္းေတာင္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္ေနာက္ပိုင္း စီးယင္း (Sizang-Sakhiliang) မ်ိဴးႏြယ္စုတို႔မွ ေျမျပန႔္ေဒသကို စီးနင္းျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေခ်။ ထိုကိစၥအေပၚ ကၽြန္ေတာ္သည္ ႂကြန္ဘိခ္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ Sizang-Sakhiling မ်ားမွ ထပ္မံ တိုက္ခိုက္မွု မျပဳရန္ ဆက္လက္စြမ္းေဆာင္ေပးရန္ ေမတၱရပ္ခံခဲ့သည္။ “I congraculated Sonpek (Con Bik) on the success which had so far attended his intervention between the Siyin-Sagyilian Chins and the Kale Sawbua people, and hoped that he would succeed in preventing all raids in the future”. ထို႔ေနာက္ တပ္ၾကပ္ႀကီးေမာင္သင္း ႏွင့္ ေမာင္ေလာစံတို႔ ဖလမ္းတြင္ လာေရာက္စဥ္တုန္းက တာရႊန္းတို႔၏ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မွုအေပၚထပ္မံ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တာရႊန္းတို႔အေနျဖင့္ ခ်င္းတြင္း ေဒသဘက္သို႔ အခ်ိန္မေရြးလာေရာက္ တည္းခိုနိုင္ေၾကာင္း နဲ႔ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္စြာ တည္းခင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႂကြန္ဘိခ္ကလည္း ၿဗိတိသၽွအစိုးရႏွင့္ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ဆက္ဆံနိုင္ဖို႔အေရးသည္ တာရႊန္းတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏွင့္ေနာက္ထပ္ ၿဗိတိသၽွကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း မိတ္ေဆြရင္းျခာပမာ တည္းခင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

  ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ဗမာျပည္အျပင္ Chittagong နဲ႔ ကုန္သြယ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္ႏွင္႔ အိႏၵယျပည္သည္ ၿဗိတိသၽွ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီျဖစ္ရာ Chitagong ဘက္နဲ႔ ကုန္သြယ္မွုရလၽွင္ အဘက္ဘက္မွ အက်ိဳးရနိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သြားရာလမ္းအတြက္ လမ္းအသစ္ရွာဖြယ္ဖို႔ လိုအပ္လၽွင္ပင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာလိုေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၾကြန္ဘိခ္မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားရာတြင္ Chittagong ေဒသႏွင့္ ကုန္သြယ္ရန္ ကိစၥမွာ ျမန္မာမင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္၊ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကလည္း တစ္ခါမွေမးျမန္းျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအေျခအေနသည္ ယခင္ႏွင့္မတူေတာ့ေပ။ ဗမာျပည္ႏွင့္ Chittagong ေဒသသည္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္္ၿပီးျဖစ္၍ ထိုနိုင္ငံႏွစ္ခု ဆက္သြယ္မွုရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းျခင္းမွာ သဘာဝက်ပါသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျပာခဲ့သည္။

  ႂကြန္ဘိခ္ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ သူ႔အေနႏွင္႔ ေမးျမန္းခ်က္ အားလုံးကို ေျဖၾကား နိုင္ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြေရးတြင္မွု ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ထဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်နိုင္ပါ။ အခုေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ျခင္းတြင္မလာေရာက္နိုင္ေသာ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ လမ္းရွိေကာင္း ရွိမည္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွသိရွိထားျခင္း မရွိပါ။ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေဆြးေႏြးမွု မျပဳလုပ္မျခင္း၊ ၿဗိတိသၽွတို႔အေနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မလႊတ္ရန္ လည္းသူသတိေပးခဲ့သည္။ သူလ်ိဳစုံေထာက္မ်ား လြတ္ခဲ့လၽွင္လည္း သူတို႔၏ အသက္အႏၲရယ္အတြက္ အာမခံခ်က္ မေပးနိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႂကြန္ဘိခ္သည္ ထိုေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ေထာက္ခံသည္ မေထာက္ခံသည္ ကိုမေပၚလြင္ေအာင္ ပါးနပ္စြာေျဖၾကား နိုင္ခဲ့သည္။ ႂကြန္ဘိခ္သည္ သူ႔အေနျဖင့္ တာရႊန္းနယ္ အေနာက္ဘက္တြင္ သူအမိန႔္ေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္းထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တာရႊန္းနယ္၏ ေနဝင္ရာအရပ္ဘက္တြင္ Chittagong ေဒသရွိမရွိ သူတို႔ မသိရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႂကြန္ဘိခ္သည္ ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းမ်ားမေမးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ အခ်ိန္ၾကာ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သူ႔အတြက္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

  ေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးကမ္းျခင္းျပဳလုပ္ရာ သူလက္မခံခဲ့ေပ။ သူ႔ေနႏွင့္လည္း လက္ေဆာင္ယူလာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဤလက္ေဆာင္လက္ခံရန္မွာ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း သူျငင္းဆိုခဲ့သည္။ အခ်ိန္ၾကာ တိုင္းေရးျပည္ေရး ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္မွသာ မိမိေပးေသာ လက္ေဆာင္ကို လက္ခံ၍ သူ႔ထံမွ ၾကက္ဥပုတ္ အနည္းငယ္ကို မိမိလက္ခံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုအၿပီးတြင္ ေဂါရ္ခါးတပ္သားမ်ားမွ အေျမႇာက္လက္နက္ႀကီး ငါးေခါက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ႂကြန္ဘိခ္သည္ အလယ္တြင္ရပ္ေနရင္း အလြန္းထူးဆန္း စြာၾကည့္ေနသည္။ သူ႔အသက္တာတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြးဖူျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ အခုေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမွုတြင္ Chittagong ေဒသထိ ေပါက္ေရာက္နိုင္မည့္ လမ္းကိစၥတြင္ ေအာင္ျမင္မွုမရခဲ့ ေသာ္လည္း ႂကြန္ဘိခ္ နဲ႔ လူျခင္းေတြ႕ဆုံမွု ရရွိနိုင္၍ မိမိစိတ္ေက်နပ္မွု ရရွိခဲ့သည္။ ႂကြန္ဘိခ္ ဘက္မွလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အထင္ႀကီးေလးစား မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္မိသည္၊ ေနာက္ေနာင္မ်ားတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အကူအညီေပးလိမ့္မယ္ ဟုေမၽွာ္လင့္မိသည္”။

  Captain Raikes ကမူပထမအၾကိမ္တြင္ ရိုင္ဖယ္လ္ေသနတ္၏အစြမ္း တာရႊန္းကိုယ္စားလွယ္တို႔လြန္စြာအံ့အားသင္သြားသည္႔အျဖစ္အပ်က္ကို အခြင္႔ေကာင္းယူကာ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ႏွင္႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူ အေျမာက္လက္နက္ၾကီး၏အစြမ္းအား ျပသရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔မွ ျဗိတိသ်ွစစ္တပ္၏ လက္နက္ႏွင္႔ စစ္အင္အားကို အႏုနည္းျဖင္႔သက္ေနျပ ျခိမ္းေျခာက္ျပီး ျဗိတိသ်ွတို႔ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္မ်ားအလြယ္တစ္ကူ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ေမာ်္လင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုလုပ္ရပ္သည္ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္မွ ျဗိတိသ်ွတို႔အေပၚတြင္ သံသယစိတ္မ်ား၀င္လာေစခဲ့သည္႔ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေလခဲ့သည္။

  ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

  ျဗိတိသ်ွနယ္ခ်ဲ႔ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ (ခ)

  ဗိုလ္စြန္ပက္ နဲ႔ဖလမ္းနယ္မွ တိုက္သူၾကီးမ်ား (၁၉၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ရိုက္ကူးသည္။)

   

  ခ်င္းတြင္းအထက္ခရိုင္၀န္ Captain Frederick Duncan Raikes ႏွင္႔

  Colonel Woodthorpe အဖြဲ႔အား ကေလးေစာ္ဘြားေမာင္ပါၾကီးမွ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ ႏွင္႔ တပ္သားအေယာက္ ၅၀ ႏွင္႔အတူ ၾကိဳဆိုစဥ္။ (၁၈၈၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္)

   

  တာရႊန္း-ျဗိတိသ်ွ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (၁၈၈၇ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔) 
  ---------------------------------------------------------
  ခ်င္းတြင္းအထက္ခရိုင္၀န္ Captain Frederick Duncan Raikes ႏွင္႔ Colonel Woodthorpe တို႔သည္ ဗိုလ္စြန္ပက္ ေစလႊတ္ေသာတာရႊန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္

   

  ၿဗိတိသၽွတို႔၏ ခ်င္းေတာင္စစ္ဆင္ေရး (၁၈၈၉-၁၈၉၀)
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ၿဗိတိသၽွေတြဟာ စီးယင္းေတြကို အနိုင္ရရွိခဲ့ ေပမယ့္ သူတို႔ေနထိုင္တဲ့ရြာေတြကိုသာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး စီးယင္းစစ္တပ္ကိုမူ မေခ်မွဳန္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ စီးယင္းစစ္သည္ေတာ္ေတြဟာ အရွုံးမေပးပဲ နီးရာေတာထဲတြင္ ခိုလွံဳရင္း ျဗိတိသ်ွစစ္တပ္ကို အခြင္႔အခါၾကံဳတိုင္း ျခဳံခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ တာရႊန္းတို႔ကလည္း ေစာ္ဘြားေဟာင္း ႏွင္႔ အေပါင္းအပါမ်ား ေရႊဂ်ိဳးျဖဴမင္းသားနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြကို ဆက္လက္ျပီးအကာအကြယ္ေပးခဲ့တယ္။ ဇိုခြား နဲ႔ဟားခါး နယ္မွလည္း ေျမျပန႔္ေဒသေတြကို သြားတိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီိလိုနဲ့ပဲ ၿဗိတိသၽွအစိုးရဟာ ခ်င္းေတာင္တစ္ခြင္လုံး သိမ္းပိုက္ရန္ စစ္ဆင္ေရးစတင္ခဲ့ရေတာ့သည္။

  ၁၈၈၉-၉၀ ေဆာင္းရာသီတြင္ ျဗိတိသ်ွစစ္တပ္သည္ Chin-Lushai Expedition ေခၚစစ္ေၾကာင္း သံုးေၾကာင္းျဖင့္ ခ်င္းေတာင္တစ္ခုလံုးသိမ္းပိုက္ရန္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကရသည္။ Brigadier Gen. Tregear ဦးေဆာင္တဲ့ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃၄ဝဝ ပါအေနာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ Lunglei ကေန စတင္ခ်ီတက္ၿပီး ထန္တလန္နယ္အားလုံးကို သိမ္းပိုက္လိုက္ ပါတယ္။ Colonel Symond (ေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္) ဦးေဆာင္တဲ့ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၈၆၉ ပါ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းဟာ ပခုကၠဴကေန စတင္ခ်ီတက္ၿပီး Zokhua၊ Sakta နဲ႔ ဟားခါးကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစစ္ေၾကာင္းႏွစ္ခုဟာ ဟားခါးမွာေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ဖလမ္းသို႔ခ်ီတက္ရန္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ 
  ထို႔ေနာက္ဖလမ္းသို႔ခ်ီတက္ရန္အတြက္ Gen. Symond သည္ King’s Own Scottish Borderers (KOSB) မွတပ္သား ၁၀၀၊ 2-4th Gurkha Rifles မွတပ္သား ၁၆၄ ႏွင့္ အမွတ္ (၁) Bengal Mountain Battery မွလက္နက္ႀကီးႏွစ္လက္ႏွင့္အတူ ဖလမ္းသို႔ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစစ္ေၾကာင္းထဲမွ ေဆးမွုး Adam Scott Reid သည္သူ႔ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းထဲတြင္ “ကၽြႏုပ္တို႔ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရွိၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စစ္ေၾကာင္း ဖလမ္းသို႔ေရာက္ခါနီးမွာ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ဗိုလ္ႂကြန္ဘိခ္ႏွင့္ Pu Mang Hlur တို႔သည္ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး ဘီလူးမေတာင္တန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းမျပဳရန္ မိမိတို႔အား သတိေပးခဲ့သည္” ဟုေရးသားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Gen. Symond သည္ ထိုသတိေပးခ်က္အား လ်စ္လ်ဴရွုၿပီး ဖလမ္းသို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ရာ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔နံနက္ ၈နာရီတြင္ ဖလမ္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္အရပ္ရွိ Ngalzawl တြင္စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအရပ္သည္ ယေန႔တာရႊန္းရြာ ႏွင့္ ေၾကာင္ဟဲန္ရြာအၾကားတြင္ျဖစ္သည္။ ထိုအရပ္သို႔ေရာက္ေရာက္ျခင္း Parte ရြာတြင္စခန္းခ်ေနေသာ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေၾကးနန္းအဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့သည္။ Col. Skene ဦးေဆာင္ေသာ တပ္သား ၁၆၂၂ ပါေျမာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ Fortwhite – Bualkhua – Lati မွတစ္ဆင့္ Parte သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေၾကာင္းႏွစ္ခုစလုံးေရာက္ေရာက္ျခင္း ဖလမ္းသား၊ သူမ်ားအား အသိေပးသည့္အေနႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းမွ လက္နက္ႀကီးသုံးခ်က္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းမွလည္း ဒိုင္နမိုက္က်ည္မ်ား ေဖာက္ခြဲျပီး စစတပ္သည္ တာရႊန္းတို႔၏ ျမိဳ႔ေတာ္ဖလမ္း တစ္ခါးေပါက္သို႔ ေရာက္ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ၾကသည္။

  ဖလမ္းေကာင္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
  ++++++++++++++++++
  ၁၈၉၀ ခုႏွစ္မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ Gen. Symond, နိုင္ငံေရးအရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ Mr. Ross ႏွင့္ Mr. Carey တို႔သည္ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ႂကြန္ဘိခ္၊ Pu Mang Hlur, Pu Kha Lian, Pu Bawi Hmung, Pu Vum Ceu အျခားအငယ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Pu Shin Lay တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသၽွတို႔ဖလမ္းသို႔မခ်ီတက္မီတြင္ အထက္ခ်င္းတြင္းခရိုင္ဝန္ Capt. Raikes မွဖလမ္းေကာင္စီထံသို႔ လက္နက္ခ်အရွုံးေပးၿပီး ႏွစ္စဥ္ေလၽွာ္ေၾကးႏွင့္ဆက္သေၾကးအျဖစ္ ႐ူပီး ၁၀၀၀၀၊ ဆင္စြယ္ ၂ ေခ်ာင္း ႏွင့္ ႐ူပီး ၅၀၀ တန္ပိတ္စအား ဆက္သရန္သတင္းပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုေလၽွာ္ေၾကးအား လက္ခံရန္ Gen. Symond မွေျပာေသာအခါ ဖလမ္းေကာင္စီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ယဥ္ေက်းစြာ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဖလမ္းေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက “႐ူပီးဟာ က်ေနာ္တို႔ပိုက္ဆံ မဟုတ္ဘူး။ ပိတ္စကလည္း ျပည္မကေနပဲ ဝယ္နိုင္တာျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္တဲ့အတြက္ ဝယ္လို႔လည္းမရဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ေလ်ာ္ ေၾကးလည္း အဆမတန္ မ်ားျပား လြန္းတာေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာရန္မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း” ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ 
  ၿဗိတိသၽွအရာရွိတို႔ တာရႊန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျဗာင္ျငင္းပယ္မွုအား အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသၽွစစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ဝန္းရံၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤကဲ့သို႔ လက္နက္ခ်ၿပီး ေလၽွာ္ေၾကးေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ရျခင္းမွာထူးဆန္းလွသည္ဟု စစ္ေၾကာင္းေဆးမွူး Adam Reid မွမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ “Their decision and straightforward boldness in giving it, when their capital was at the mercy of the united columns of the British troops, whom they had permitted and assisted to march on it, was a remarkable one” (Chin Lushai Land by A.S Reid pg. 163)

  ဖလမ္းေရာက္ ခ်င္းတပ္ေပါင္းစု
  +++++++++++++++++
  ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္အား ခုခံေတာ္လွန္ရန္ ဖလမ္းေကာင္စီသည္လည္း ခ်င္ျပည္အရပ္ရပ္မွ မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္းစုံအား ဖလမ္းတြင္စုစည္းခဲ့ၾကသည္။ စစ္သည္ေတာ္ ၃၀၀၀ ထဲတြင္ တာရႊန္းစစ္သည္ေတာ္မ်ားအျပင္ အျခားအင္အားႀကီးမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ ဇာေဟာင္၊ ဟြာငိုလ္၊ စီးယင္း၊ စီမ္ (ခြာန္လီ)၊ စုတ္သဲ၊ Poi မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအျပင္ Tawyan ႏွင့္ Minledaung ရြာမွခ်င္းတပ္သားမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ျဗိတိသ်ွ နိုင္ငံေရးအရာရွိ တို႔သည္လည္း ဖလမ္း၏အေျခအေနအား နားလည္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ႏွင္ငံေရးအရာရွိ Mr.Carey မွ “ခ်င္းေတာင္တစ္ေလၽွာက္တြင္ တာရႊန္းတို႔သည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း ေနရာရယူထားၾကသည္ကို မေမ့သင့္ေပ။ မဏိပူမွ ဟားခါးေဒသ၊ ဗမာျပည္မွ လူရွိုင္းေဒသရွိ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံးက တာရႊန္းတို႔အား သစၥာခံထားၾကသည္။ ထိုအေျခအေနမွာ ၿဗိတိသၽွတို႔၏ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းခံရပါက ယင္းတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဖလမ္းဆိုတဲ့ နာမည္ ႏွင္႔ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသြားမွာကို စိုးရိမ္ၾကသည္” ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “It must be remembered that the Tashon held a unique position in Chinland at this time. All the tribes from Manipur to Haka (Hakha) and from Burma to Lushai owed them nominal allegiance and the Tashon realized that their prestige would be gone and the name of Falam lowered in the eyes of Chinland if they in common with the petty clans had to pay tributes acknowledge the supremacy of the white man” (The Chin Hills: Carey and Tuck. pg. 39).

  ၎တို႔၏နာမည္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဖလမ္းသို႔သြားရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ တပ္စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေျမအေနအထား ျမင့္မားသည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ခံတပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ခံတပ္မ်ား၏ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ၁ ေပခန႔္ရွည္လ်ားေသာ ဆူးခၽႊန္မ်ားအား စိုက္ထူခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသၽွတို႔သည္ ေဘာင္းဘီရွည္ဝတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အမၽွ ထိုဆူခၽြန္မ်ားသည္သူတို႔ ေဘာင္းဘီတြင္ညႇိၿပီး ေခ်ာ္လဲၾကရန္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မဏိပူရျမစ္တစ္ေလၽွာက္တြင္လည္း ခံတပ္မ်ားေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းတပ္သားမ်ားသည္ တူမီးေသနတ္၊ ေလး၊ ျမႇား၊ ဓားစသည့္ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ခံတပ္ေစာင့္တပ္တို႔သည္ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ဦးေဆာင္ေသာ ဖလမ္းေကာင္စီထံမွ တိုက္မိန႔္အား ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကသည္။

  ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးျခင္း 
  +++++++++++++++++++++++++

  ၁၈၉၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ၇က္ေန႔တြင္ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းမွ ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဗိုလ္မွူး Henry ႏွင့္ KSOB မွ စစ္သား ၂၅ ေယာက္တို႔သည္ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းမွ Colonel Skene ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ မဏိပူရျမစ္ဘက္သို႔ ဆင္းခဲ့ရသည္။ Ngalzawl ႏွင့္ Parte ရြာသည္မဏိပူရျမစ္၏ တစ္ဘက္ျခားစီတြင္ရွိၿပီး ၎တို႔ေတြ႕ဆုံရန္ မဏိပူရျမစ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ခ်င္းတပ္သားမ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္မွုေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ Col. Skene သည္ Chesier Regiment မွတပ္သား ၅၀၊ 2-4th Gurkha Light Infantry Battalion မွတပ္သားအေယာက္ ၅၀ တို႔ႏွင့္အတူ Ngalzawl သို႔ ခ်င္းတပ္သားမ်ား ေႏွာင့္ယွက္သည့္ၾကားမွ သြားေရာက္နိုင္ခဲ့သည္။ ဤသိုျဖင့္ ညေနပိုင္းတြင္ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ Gen. Symond က -

  ၁) ၿဗိတိသၽွအစိုးရထံသို႔ လက္နက္ခ်အညံ့ခံၿပီး ၿဗိတိသၽွတို႔၏ သာလြန္မွုကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဆက္သေၾကးေပးေဆာင္ရန္

  ၂) ခ်င္းေတာင္ရွိမ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံးမွ ၿဗိတိသၽွအစိုးရထံသို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္

  ၃) ၿဗိတိသၽွစစ္ေၾကာင္းမ်ား ဖလမ္းသို႔ခ်ီတက္လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ဖလမ္းေကာင္စီ အေနျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳသည့္ အခ်က္ကို မိမိတို႔ျပန္လည္စဥ္းစားျပီး ယခုအခါမိမိတို႔ မူလေတာင္းဆိုထားသည့္ ေလၽွာ္ေၾကးမ်ားထဲမွ အားလုံး (သို႔မဟုတ္) ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေပးေဆာင္မည္ ဆိုပါက ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္သည္ တာရႊန္းရြာမသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳဘဲ ဟားခါး ႏွင့္ Fort White တပ္စခန္းသို႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

  ၄) ထိုသို႔ ေလၽွာ္ေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳပါက Hakha ႏွင့္ Fort White ပမာ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္သည္ ဖလမ္းသို႔ စစ္တပ္အျမဲတမ္း ေနထိုင္ရန္ စစ္စခန္းေဆာက္လုပ္ၿပီး ဖလမ္းအား ျဗိတိသ်ွစစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။

  Gen. Symond မွဆက္ေျပာရာတြင္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရထံသို႔ အတက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား သေဘာတူမည္ဆိုယင္ တာရႊန္းတို႔အေနႏွင့္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

  ၁) ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္မၽွ တာရႊန္းနယ္အား တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ျပဳလုပ္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း

  ၂) ကေလးေဒသႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင့္ ျပန္လည္ခြင္႔ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
  ထိုသို႔ၿဗိတိသၽွတို႔လိုလားေသာ အခ်က္မ်ားအား တင္ျပၿပီးေနာက္ Gen. Symond သည္ဖလမ္းေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေသခ်ာစြာေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေျပာၾကားၿပီး ေတြ႕ဆုံမွု ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။

  ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေဆြးေႏြးျခင္း 
  +++++++++++++++++++++++
  ၁၈၉၀ခုႏွစ္၊မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္မတက္ေတာ့ဘဲ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ Pu Bawi Hmung, Pu Vum Ceu ႏွင့္အျခားအငယ္တန္းေခါင္းေဆာင္ အေယာက္ ၂၀ တို႔အားေစလႊတ္ခဲ့ျပီး ၎တို႔သည္ ၿဗိတိသၽွနိုင္ငံေရး အရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ Mr.Ross, Mr. Carey တို႔ႏွင့္ထပ္မံေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေတြ႕ဆုံပြဲသည္ Pu Bawi Hmung မွဦးေဆာင္ေဆြေႏြးၿပီး၊ ၿဗိတိသၽွအရာရွိ Mr. Rose နဲ႔ Mr. Carey တို႔ထံသို႔ "က်ေနာ္တို႔ အရွုံးခံပါတယ္၊ ခင္ဗ်ား တို႔အနိုင္ရပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ အင္အားႀကီးမား သူျဖစ္သလို၊ သနားညႇာတာစိတ္လည္း ရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားတို႔ေတာင္းဆိုတာကို ႏွစ္စဥ္ မဟုတ္ပဲ သုံးႏွစ္တခါ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔က်ေနာ္တို႔ မိတ္ေဆြေတြျဖစ္မယ္" လို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ၿဗိတိသၽွေတြက ႏွစ္စဥ္ေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ ထပ္မံေျပာဆို ျပန္ပါတယ္။ Pu Bawi Hmung က ခ်င္းေတာင္တြင္ ေငြေၾကးအသုံး မျပဳၾကပုံ၊ ေငြေၾကးရရဖို႔ခက္ခဲပုံနဲ႔ ေတာင္းဆိုမွုမ်ားလြန္း တာေတြကို ရွင္းျပၿပီးေနာက္ ႐ူးပီ ၅ဝဝ အစား ႏြားေနာက္ တေကာင္ေပးဖို႔ ႏွစ္ဖက္စလုံး သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းတို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို နာလည္းေပးၿပီးေနာက္ ႏွစ္စဥ္ဆက္သေၾကးအျဖစ္ ၿဗိတိသၽွတို႔ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ႐ူပီး ၁၀၀၀၀ အစား ၅၀၀၀ သို႔ေလၽွ႕ခ်ရန္လည္းသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

  သို႔ေသာ္ ဖလမ္းေကာင္စီအေနႏွင္႔ ေရႊၿဂိဳးျဖဴမင္းသားႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကိုမူ လက္လႊတ္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔အား ဖလမ္းမွကာကြယ္ရန္ သစၥာဆိုထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္လႊတ္ရန္မွာ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔၏ သစၥာရွိမွုကို သက္ေသျပနိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ဓားျပမ်ား တာရႊန္းနယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါက လက္ခံမည္အဟုတ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့ၾကသည္။

  ၿဗိတိသၽွတို႔ေျပာေသာ တညရႊန္းရြာမ ဖလမ္း
  ++++++++++++++++++++++++

  ထိုသို႔တာရႊန္းတို႔သည္ ၿဗိတိသၽွတို႔ထံတြင္ အညံ့ခံၿပီး ဆက္သေၾကးေပးရန္ သေဘာတူၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ၁၈၉၀ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ Gen. Symond ႏွင့္ အျခားၿဗိတိသၽွအရာရွိတို႔သည္ တာရႊန္းနယ္ႏွင့္ ဖလမ္းအား ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတာင္ဆိုမွုေၾကာင့္ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္သည္ ရြာအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ ဖလမ္း၏ တည္ေနရာႏွင့္ အေနအထားကို ေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းေဆးမွူး Adam Reid မွယခုလိုေရးသားခဲ့သည္။

  “တာရႊန္းတို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖလမ္း၊ ဗမာမ်ား၏ တာရႊန္းရြာမသည္ ခန႔္မွန္းေၿခ အိမ္ေၿခ ၄၅၀ ေလာက္ရွိၿပီး ဘီးလူးမေတာင္တန္း၏ ေအာက္ဘက္ ေပ ၂၀၀၀ ေလာက္တြင္တည္ရွိသည္။ (ဘီလူးမေတာင္တန္းသည္ ယခုတာရႊန္းရြာထိပ္ရွိ ေတာင္တန္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္)။ ရြာ၏အေနာက္ ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္သည္ မဏိပူရျမစ္သို႔ စုံဆင္းေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္း (Kurkurpi ေခ်ာင္းႏွင့္ ဒိုဘီေခ်ာင္း) မွ ကာကြယ္ထားၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္မူ မဏိပူရျမစ္မွ ကာကြယ္ထားသည္။ ဖလမ္းသည္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းမွသာ ျမင္ရသည္။ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းမွလြဲ၍ သူတို႔၏ရြာနားေရာက္မွသာ ႐ုတ္တစ္ရက္ျမင္ရသည္။ ထန္တလန္ဘက္မွ ရြာမ်ားႏွင့္ တစ္ျခားစီျဖစ္ၿပီး စီးယင္းဘက္ ရြာမ်ားႏွင္႔ ပိုၿပီးဆင္တူသည္။ ထူးျခားသည့္ ရိုးရာဓေလ့ရွိၾကသည္။ အျခားခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္မတူသည့္ အထူးျခား ဆုံးအခ်က္ကား ၎တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေနထိုင္ရာအိမ္မ်ားသည္ အရပ္သားေနထိုင္သည့္ အိမ္မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ပို၍ခန႔္ညားထည္ဝါျခင္းမရွိပါ။ အိမ္ပုံသဏာန္ သည္ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္ လိုက္ဖက္မွုရွိသည္” ဟုမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

  ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေဆြးေႏြးျခင္း 
  +++++++++++++++++++++++
  ၁၈၉၀ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ၿဗိတိသၽွနိုင္ငံေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ဆက္သရမည့္ ဆက္ေၾကးအတြက္ အေသးစိတ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရာ ႐ူပီး ၅၀၀၀ ႏွင့္ညီမၽွေသာ
  ဆိတ္ ေကာင္ေရ (၁၇), ႏြားေနာက္ ေကာင္ေရ (၇၀), ေငြသား ၂၀၀က်ပ္ ႏွင္႔ 
  ဆင္စြယ္ ၁ ေခ်ာင္း ဆက္သရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ၿပီး တာရႊန္းတို႔သည္ ေျမျပန႔္အား စီးနင္းျခင္းမျပဳရန္ ကတိေပးခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္မွ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ Sihaung သို႔သြားရမည္ျဖစ္ရာ၊ ထိုအတြက္လည္း အထမ္းသည္ ကူလီမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ စီးယင္း ႏွင့္ ကမ္ေဟာင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား လက္နက္ခ်ဖို႔ ေျပာဆိုရန္အတြက္ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးတို႔သည္လည္း ေျမာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အတူ လိုက္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ၿပီးၿဗိတိသၽွအစိုးရႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ဆက္သြယ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း သေဘာတူညီမွု မရရွိနိုင္ခဲ့ေပ။ ၿဗိတိသၽွအစိုးရ အေနႏွင့္လည္း ကေလးေဒသႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျပန္လည္း ဖြင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊဂ်ိဴးျဖဴမင္းသား၊ ေစာ္ဘြားေဟာင္းနွင္႔ အေပါင္းပါမ်ားကိုမူလက္လၽႊတ္ရန္ တာရႊန္းေကာင္စီမွ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ေရႊဂ်ိဴးျဖဴမင္းသားသည္ ဗမာျပည္သို႔ျပန္လည္ထြက္ေျပးခဲ့ရာတြင္ အဖမ္းခံရခဲ့ျပီး ျဗိတိသ်ွအစိုးရ၏ ၾကိဳးေပးျခင္းကိုခံခဲ့ရေလသည္။ သူ႔လက္ေထာက္ သူၾကီးေမာင္ဘို႔မွာ ခ်င္းေတာင္တြင္ ျဗိတိသ်ွတို႔လက္ေအာက္တြင္ စကားျပန္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

  ၿဗိတိသၽွတို႔ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ျခင္း (၁၈၉၀ ခုႏွစ္ မတ္လ) 
  +++++++++++++++++++++++++++++++

  ဖလမ္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တစ္ခုလုံးသည္ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ ၿဗိတိသၽွတို႔၏လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကိုမူ ဆုံးရွုံးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ တာရႊန္းတို႔အေနႏွင့္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရထံသို႔ ႏွစ္စဥ္ဆက္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္းျဖစ္ၿပီး က်န္အပိုင္းမွာမူ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ နဂိုအတိုင္းဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းသည္လည္း မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွစ၍ Fort White စခန္းသို႔ တာရႊန္းေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ဆုတ္ခြာခဲ့ေလသည္။ တာရႊန္းေခါင္းေဆာင္တို႔မွာ စီးယင္းတို႔အား လက္နက္ခ်ဖို႔ေျပာဆိုရန္အတြက္ ျဗိတိသ်ွ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ လိုက္လံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီလိုနဲ႔ စီးယင္းတို႔သည္လည္း မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့ရသည္။ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းမွ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ Sihaung သို႔သြားခဲ့ၾကၿပီး ပင္မေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းသည္လည္း မတ္လ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဟားခါးတပ္စခန္းသို႔ ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကသည္။

  ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဖလမ္းသို႔ စစ္ခ်ီျခင္း (၁၈၉၁)
  +++++++++++++++++++++++++++
  ၿဗိတိသၽွအင္ပါယာႀကီးသည္ ခ်င္းေတာင္ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုလုံး သမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်င္းေတာင္အရပ္ရပ္မွ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား မၾကာခဏ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ ၿဗိတိသၽွအစိုးရအား တိုက္ခိုက္ရန္ နည္မ်ိဳးစုံျဖင့္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလပိုင္းတြင္ မဏိပူရျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းေန Gungal မ်ိဳးႏြယ္စုမွ လူတစ္ခ်ိဳ႕သည္ မဏိပူရျမစ္ကိုျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသၽွစခန္းျဖစ္ေသာ Fort White အားသြားေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ျမင္းထိန္းသူတစ္ဦး ႏွင့္ Gorkha စစ္သားတစ္ဦး အသက္ဆုံးရွုံးခဲ့ရသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၿဗိတသၽွအာဏာပိုင္တို႔သည္ Gungal နယ္အားသြားေရာက္ စစ္ဆင္ရန္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ Gungal တို႔အေပၚ တာရႊန္းတို႔ဩဇာေညာင္းေသာေၾကာင့္ ဤကိစၥအား တာရႊန္းတို႔ထံအေရးဆိုရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံေရးအရာရွိ Mr. Rose သည္ တာရႊန္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္သည္လည္း ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ စစ္ေရးျပင္ဆင္ရေတာ့သည္။

  Captain Rundall ဦးစီးေသာ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ ဟားခါးမွထြက္ခြာလာမည့္ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ဖလမ္းအနီးတြင္ ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ Colonel Mainwaring မွဦးေဆာင္ၿပီး စစ္သာအင္အား ၃၀၀၊ လက္နက္ႀကီး ၂ လက္ တို႔ႏွင့္အတူ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖလမ္းသို႔ခ်ီတက္လာၾကသည္။ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းသည္လည္း ၁၈၉၀ ခုႏွစ္တုန္းက Colonel Skene သြားရာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းခ်ီတက္လာၾကၿပီး Parte ရြာတြင္စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္တုန္းက Gen. Symond စခန္းခ်ရာ Ngalzawl မွာပင္ စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ Captain Mainwaring သည္လည္း Ngalzawl သို႔သြားေရာက္ ပူးေပါင္းၿပီး၊ ထိုေန႔တြင္ပင္ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမစမီ ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ေလၽွာ္ေၾကးသေတာတူညီထားသည့္တိုင္း ႏြားေနာက္ ၅ ေကာင္အားဆက္ေၾကးအျဖစ္ ဆက္သခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ၿပီး Gungal အေရးအားေဆြေႏြးၾကရာ Fort White တြင္လူသတ္မွုက်ဴးလြန္သူအား တာရႊန္းတို႔မွ ၿဗိတိသၽွအစိုးရထံသို႔အပ္ႏွံရန္၊ ေနာက္ၿပီးနစ္နာေၾကးအျဖစ္ တာရႊန္းတို႔မွ ၿဗိတိသၽွအစိုးရထံသို႔ ႏြားေနာက္ ၄ ေကာင္ႏွင့္ ေသနတ္ ၂ လက္ ဆက္သရန္ သေဘာတူညီမွုရရွိခဲ့သည္။ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္သည္ တာရႊန္းရြာမ ဖလမ္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဖလမ္းေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တားဆီးမွုေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္နိုင္ခဲ့ေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းမွ အင္အားတစ္ဝက္သည္ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဟားခါးသို႔ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားၿပီး၊ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္မူ ၿဗိတိသၽွတပ္မ်ားအားလုံး သူတို႔စခန္းအသီးသီးသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္။

  တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဖလမ္းသို႔ စစ္ခ်ီျခင္း (၁၈၉၂) 
  ++++++++++++++++++++++++++++
  ၁၈၉၀-၁၈၉၂ ခုႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အႏွံ့အျပားတြင္ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္ ႏွင့္ သူတို႔၏ ဝန္ထမ္းတိုက္ခိုက္မွုမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၿဗိတိသၽွတို႔သည္ ၎တို႔၏ႀကီးမားလွေသာအင္အားကို ခ်င္းတိုက္သူႀကီးမ်ားအားသိရွိနိုင္ရန္ တိုက္သူႀကီးမ်ားအား မႏၲေလး ႏွင့္ ရန္ကုန္သို႔ေခၚေဆာင္သြားၾကၿပီး ၿဗိတိသၽွတို႔၏ ခန္႔ညားထည္ဝါလွေသာ စစ္တပ္ကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားမွ ၿဗိတိသၽွတို႔၏ အင္အားကို သိရွိၿပီး ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မွု ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရအား ပုန္ကန္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားအုံး တာရႊန္းတို႔၏လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔မွာတာဝန္ရွိသည္ ဟုစြပ္စြဲၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသၽွတို႔သည္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ခ်င္းျပည္ကို အာဏာအျပည့္အစုံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ရန္ တာရႊန္းတို႔အား သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တားသည့္ အာဏာမွ ဖယ္ရွားရန္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းေတာင္တစ္ေလၽွာက္တြင္ တာရႊန္းတို႔သည္ အင္အားအႀကီးဆုံးမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔၏အင္အားသည္ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းတြင္ရွိသည္ဟု ၿဗိတိသၽွတို႔ သတ္မွတ္ၾကသည္။ Throughout Chinland the Tashons were regarded as powerful rivals to ourselves, and it was therefore necessary to bring this tribe under our control, so that our authority in the country might be universal and paramount (Carey & Tuck 1896. pg. 64).

  ထို႔ေၾကာင့္ၿဗိတိသၽွတို႔သည္ တာရႊန္းတို႔အား ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္စစ္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကရေတာ့သည္။ တာရႊန္းတို႔သည္ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္၊ ဩဇာေညာင္းေသာ ေဒသမွ စစ္သည္ေတာ္ ၁၀၀၀၀ အားခ်က္ခ်င္းေခၚယူနိုင္သည္ကို သတိျပဳမိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဤ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ယခင္ကဲ့သို႔ပင္စစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း ျဖင့္တိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းတြင္

  • Lt. Knapp ဦးစီးေသာ Royal Artillery Section No.8 Bengal Mountain Battery (B.M.B) မွ တပ္သား ၆၅ ေယာက္
  • Major. Gunning ဦးစီးေသာ King’s Royal Rifles မွ ရိုင္ဖယလ္ကိုင္တပ္သား ၁၀၀ ႏွင့္ အရာရွိ ၃ ေယာက္
  • 4th Madras Pioneers တပ္ရင္းမွ ရိုင္ဖယလ္ကိုင္တပ္သား ၁၀ ေယာက္
  • Captain Presgrave ဦးစီးေသာ 2nd Burma Battalion မွ ရိုင္ဖယလ္ကိုင္တပ္သား ၁၃၀ ႏွင့္ ျမင္းစီးစစ္သား အေယာက္ ၂၀
  • Lt. Watson ဦးစီးေသာ King’s Rifle မွ အထမ္းသည္ကူလီ ၃၀၀ ႏွင့္ ျမင္းေကာင္ေရ ၂၀၀ 
  • Staff Officer အျဖစ္ Garhwal Rifles မွ Lt. Evatt ႏွင့္ 
  • ေဆမွူး (Medical Officer) အျဖစ္ Surgeon Captain Newland A.G.E တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

  ဟားခါးမွထြက္ခြာလာေသာ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ Major. Howlett မွဦးေဆာင္ၿပီး မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္းသည္လည္း Fort White မွထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။ ၎စစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း ထြက္ခြာလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဖလမ္းေကာင္စီထံသို႔ တာရႊန္းတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေတြ႕သမၽွလက္နက္ကိုင္သူမ်ားအားလုံး ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆက္သားေပးပို႔ခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေၾကာင္း ခ်ီတက္လာခ်ိန္တြင္ Parte ရြာအနီးေရာက္ခိုက္တြင္ လက္နက္ကိုင္ တာရႊန္းလူအုပ္တစ္စုအားေတြ႕ရၿပီး ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ တာရႊန္းဘက္မွ တစ္ဦးက်ရွုံးခဲ့ရသည္။ ထိုစစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းသည္ ၁၈၉၀ ႏွင့္ ၁၈၉၁ ႏွစ္မ်ားအတိုင္း Ngalzawl တြင္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ၁၈၉၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖလမ္းေကာင္စီေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္မူ တာရြန္းဘက္မွ ေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သြားေရာက္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႂကြန္ဘိခ္၊ Pu Kha Lian ႏွင့္ Pu Hmun Hlur တို႔သည္ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဖလမ္း၏ ရပ္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Hliap ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး Pu Za Kual ႏွင့္ အျခားတာရႊန္းေခါင္းေဆာင္ Pu Than Ceu (Tanseo) ႏွင့္ Pu That Ci (Tatpyi) တို႔မွတာရႊန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသၽွတို႔သည္ ဗိုလ္ႂကြန္ဘိခ္ လာမည္ကို ေစာင့္ေမၽွာ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေရာက္လာျခင္းမရွိသျဖင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ တာရႊန္းကိုယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲစတင္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

  “ၿဗိတိသၽွအစိုးရသည္ တာရႊန္းတို႔အေပၚယုံၾကည္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း တာရႊန္းတို႔သည္ ၿဗိတိသ်စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အဆက္မျပတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔မွစၿပီး ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္အေနႏွင့္ ဖလမ္းအား သိမ္းပိုက္မည္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ရန္အတြက္ စခန္းတစ္ခုဖလမ္းတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ ဤၾကားကာလတြင္ ၿဗိတိသၽွတို႔သည္ တာရႊန္းရြာတြင္ အေျခခ်မည္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္ေနထိုင္စဥ္ တာရႊန္းရြာမွ နစ္နာသူမ်ားရွိလ်င္လည္း နစ္နာေၾကးမ်ားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဒီေန႔မွစၿပီး တာရႊန္းတို႔အေနျဖင့္ ကမ္ေဟာင္း၊ စီးယင္း ႏွင့္ စာခီလင္းတို႔ထံ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားကို တားျမစ္သည္။ ဖလမ္းေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သင္တို႔၏ရာထူးမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တာရႊန္းနယ္အတြင္း ပုန္ကန္မွုတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပြားပါက သင္တို႔ရာထူးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္အားလုံး ဆုံးရွုံးမည္ျဖစ္သည္။ တာရြန္းနယ္ရွိ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ တာရႊန္းလက္ေအာက္သို႔ မေနလိုလၽွင္ ၎တို႔အား ၿဗိတိသၽွအစိုးရမွ တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ပ္သြားမည္ျဖစ္သည္”။ 
  ဤသို႔ျဖင့္ ဖလမ္းေကာင္စီ ႏွင့္ တာရႊန္းတို႔၏ ဩဇာအာဏာသည္လည္း ေပ်က္ကြယ္ပ်က္သုန္း သြားခဲ့ရေလေတာ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ၁၈၉၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္သည္ သူတို႔၏ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ျပသသည့္အေနျဖင့္ ဖလမ္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဖလမ္းသည္ သုသာန္တစ္စျပင္အလား ဆိတ္ၿငိမ္လ်က္ရွိေနခဲ့သည္။ ေဆးမွူး Maj. Newland သည္သတင္းဓာတ္ပုံဆရာလည္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္ ဖလမ္းသို႔ ဝင္ေရာက္စဥ္ျမင္ကြင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးစစ္ဆင္ေရး အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ေသခ်ာမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။

  ျဗိတိသ်ွတို႔ခ်င္းေတာင္မသိမ္းပိုက္မီတြင္ တာရႊန္းတို႔၏ ရြာမသည္ ဖလမ္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ျဗိတိသ်ွတို႔ ခ်င္းေတာင္သိမ္းပိုက္ျပီးေသာအခါ သူတို႔ေနထိုင္ရန္ စခန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာသည္ ယခုဖလမ္းျမိဳ႔ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းျမိဳ႔ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျဗိတိသ်ွတို႔စခန္းတည္ခ်ိန္တြင္ တာရႊန္းတို႔၏ ရြာမနာမည္ပါတစ္ခါတည္း သိမ္းယူျပီး စခန္းအား ဖလမ္းဟုေခၚဆိုခဲ့ၾကျပီး တာရႊန္းရြာမကိုမူ သူတို႔၏မ်ိဳးႏြယ္စု နာမည္ တာရႊန္းအျဖစ္ ေခၚယူေစခဲ့ျပီးေနာက္ ယေန႔တိုင္ တာရႊန္းရြာအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

  ၁၈၉၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ခ်င္းေတာင္တစ္ခုလံုး ျဗိတိသ်ွတို႔မွ တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုမူ တိုက္သူၾကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ တာရႊန္းတို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား ပယ္ဖ်က္ကာ တိုက္သူၾကီးစနစ္ကို အစားသြင္းျပီး တာရႊန္းနယ္ကိုမူ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္အား ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းေတာင္အက္ဥပေဒ အားျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၁၈၉၂-၉၄ အတြင္းခ်င္းေတာင္တစ္ခြင္ နယ္ခ်ဲ႔ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရာမွ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္မွသာ ျဗိတိသ်ွအစိုးရသည္ ခ်င္ေတာ္လွန္ေရးအား ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

  ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္သည္ တိုက္သူၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္တြင္ ခ်င္းေတာင္ပညာေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳအဖြဲ႔မွ ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ Rev. Arthur Carson နဲ႔ဇနီး Laura Carson တို႔သည္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ဆရာတစ္ခ်ိဳ႔ႏွင္႔အတူ ခ်င္းေတာင္ ဟားခါးသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ဦးေဆာင္မွဳျဖင္႔ စာသင္ေက်ာင္း (Mission School) မ်ားစတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ဟားခါးမွာစတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ့ျပီး ဆရာစံ၀င္းသည္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ေက်ာင္ပိတ္ထားျပီး ၁၉၀၂ ဇြန္လတြင္ျပည္လည္ဖြင္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္မွာ ဆရာဖိုကုန္းဦးေဆာင္မွဳျဖင္႔ တီးတိန္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းဖြင္႔လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းတက္မည္သူမရွိေသာေၾကာင္႔ ၁၉၀၄ တြင္ရပ္နာခဲ့ျပီး ၁၉၀၅ တြင္ တြန္းဇံ၌ ဆရာဖိုကုန္းမွဘဲျပန္လည္ဖြင္႔လွစ္ခဲ့သည္။ ဆရာေရႊဇံ၏ ဦးေဆာင္မွဳျဖင္႔ ၁၉၀၄ ခုနွစ္တြင္ Khuasak တြင္စာသင္ေက်ာင္းဖြင္႔လွစ္ခဲ့ျပီး၊ ၁၉၀၅ စက္တင္ဘာတြင္ ေက်ာင္းသားအေယာက္ ၃၀ ရရွိခဲ့သည္။ အဲဒီသာသနာျပဳေက်ာင္းေတြရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ိဳးျပဳမႈကို ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္မွ နားလည္းခဲ့ျပီး ဖလမ္းနယ္ရွိမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ဟာလည္း ကမၻာနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ဖို႔ ပညာတတ္မ်ားစြာလိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ရာမွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ သည္ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖလမ္းနယ္အတြင္းရွိမ်ိုးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚျပီး၊ ျဗိတိသ်ွ အထက္ခ်င္းတြင္းခရိုင္မွ ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ Mr.Bentram S. Carey ႏွင္႔တာရႊန္းရြာတြင္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့တယ္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ျဗိတိသ်ွ Political Officer ထံ၌ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ ႏွင္႔ ဖလမ္းနယ္မွတိုက္သူၾကီးမ်ားအားလံုးမွ ဖလမ္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္ တစ္ခဲနက္ ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။ Mr.Carey မွလည္း အစိုးရေက်ာင္းဖြင္႔လွစ္ေပးရန္အတြက္ သေဘာတူခဲ့ျပီး၊ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လက္ရွိက်င္မြာလ္ေဘာလံုးကြင္း ေအာက္နားတြင္ ျမန္မာစာသင္ေက်ာင္း ဖြင္႔လွစ္ခဲ့ၾကျပီး ကရင္သာသနာျပဳ ဆရာကြန္းအား အားေက်ာင္း အုပ္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔ထားျခင္းခံရသည္။ ၁၉၀၆-၀၇ ခုႏွစ္ဖလမ္းျမိဳ႔၌ ေက်ာင္းစတင္ဖြင္႔လွစ္ခ်ိန္တြင္ ခ်င္းေတာင္တစ္ခုလံုး၌ မစ္ရွင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄ ေက်ာင္းရွိျပီးျဖစ္သည္။ ဖလမ္းတြင္ဖြင္႔လွစ္ေသာေက်ာင္းသည္ ပထမဆံုးအစိုးရေက်ာင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မစ္ရွင္ေက်ာင္းျပီးသူမ်ား အမ်ားစုမွာ ဖလမ္းေက်ာင္းေတာ္သို႔ ဆက္လက္ပညာသင္ယူခဲ့ရာမွာ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကသည္႔ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းရတာနာေျမာက္ျမားစြာ ကိုေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူစိုက္ခဲ့သည္႔ပ်ိဳးပင္မ်ား ရွန္သန္လာသည္ကိုမူအျမင္ခဲ့ရေပ။ သူသည္ ခ်င္းျပည္၏ ပညာေရးဖခင္လို႔ေျပာလို႔ရွိရင္လည္း မွားအံ့မထင္။

  ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္သည္ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျပီး တာရႊန္းရြာတြင္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ့ရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိသူ႔အုတ္ဂူသည္ တာရႊန္းရြာတြင္ ေတြ႔ျမင္႔ႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ သူ႔သား ဦးဗန္မွဳန္းအား တာရႊန္းနယ္အုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ တိုက္သူၾကီးအျဖစ္ ျဗိတိသ်ွတို႔မွ ဆက္လက္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

  ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ရွိသူ၊ သံတမာန္ေရးရာကြ်မ္းက်င္သူ၊ စစ္ေရးကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္ျပီး စည္းလံုးျခင္း၏ အႏွစ္သာရကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္သူျဖစ္သည္။ ဒါ့ေၾကာင္႔လည္း ခ်င္းေတာင္တစ္၀ွမ္းလံုးသာမက ကေလး-ကေဘာ္ေဒသ၏ ေလးစား အားကိုးျခင္းကိုခံခဲ့ရျပီး “ခ်င္းမင္းၾကီး” ဆိုတဲ့ဘြဲ႔နာမျဖင့္ ေခၚဆိုျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ့ျဗိတိသ်ွတို႔အား ေတာ္လွန္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူျဖစ္သည္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးမွ အသိအမွတ္ျပဳရင္း ေက်ာင္းသင္ရီုးဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ သူ႔အေၾကာင္းထည္႔ထားျခင္းျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔လယ္ေခါင္ရွိ လမ္းတစ္ခုအား ဗိုလ္စြန္ပက္လမ္းသည္အျဖစ္ သူ႔အားဂုဏ္ျပဳသည္႔အေနျဖင္႔ မွတ္သားေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

  ကိုးကားစာမ်ား:
  ++++++++++
  1) ဆလိုင္းဗန္က်ံဳးလ်န္ေရးသားေသာ ဖလမ္းျမိဳ႔၏ ၁၂၃ ႏွစ္ျပည္႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ေျခလွမ္းမ်ားစာအုပ္ မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား
  2) Campaign diary of Captain (later Lt-Col) Frederick Duncan Raikes (1848-1915), British Army 1868-71, Bombay Army from 1871, Burma Commission 1873-1901, Assistant and later Deputy Commissioner, Upper Burma 1886-88, relating to the pacification of Upper Burma following the Third Burmese War. (The British Library Reference: MSS EUR B319)
  3) 1888 Chin Raid in the Kubo Valley and Records of British official correspondence in the year of 1888 (Myanmar National Archive: Ref: 2712, 2713 & 2714)
  4) Yaw Expedition (Myanmar National Archive: Ref: 2713)
  5) Papers of Field Marshal Sir George White, British Army 1853-1912, Commander in Chief , India 1893-98 (The British Library: Reference MSS EUR F108/5)
  6) Taisun Thuanthu le Hla by Chin Rural and Education Uplift Society
  7) The Economic of Central Chin Tribes by HNC Stevenson
  8) Chin-Lushai Land: With Maps and Illustrations by Sir. Adam. Scott. Reid

   

  ျဗိတိသ်ွစစ္တပ္ ခ်င္းေတာင္သိမ္းပိုင္စဥ္ ပံုရိပ္မ်ား — at ျဗိတိသ်ွစစ္တပ္ ခ်င္းေတာင္သိမ္းပိုင္စဥ္ ပံုရိပ္မ်ား.

   

   

  ၁၈၉၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ - ျဗိတိသ်ွစစ္တပ္ တာရႊန္းရြာမ ဖလမ္းသို႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ၀င္ေရာက္ခ်ီတက္စဥ္

   

  ျဗိတိသ်ွစစ္ေၾကာင္းNgalzawl အရပ္သို႔စခန္းခ်ေနစဥ္ မတ္လ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္
   
   
   
   
  ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ (ထိုင္-ညာဘက္) ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ B.S Carey (ထိုင္-ဘယ္) စကားျပန္ႏွစ္ဦး (အက်ီျဖဴ ) တို႔အားဖလမ္းနယ္ တိုက္သူၾကီးမ်ားမွ ၀န္းရံျပီး တာရႊန္းရြာ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ေနအိမ္တြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ၾကစဥ္။ 
  ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ ႏွင္႔ ဖလမ္းနယ္တိုက္သူၾကီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ B.S Carey ထံတြင္ ဖလမ္းျမိဳ႔သို႔ ေက်ာင္းဖြင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ပညာေရးညီလာခံ
   
   
  ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္သား တာရႊန္းတိုက္သူၾကီး ဥိးဗန္မွဳန္းမွ သူ႔အေဖ ဆံုးသည္႔အခ်ိန္တြင္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာ
   
   
  တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ေနအိမ္၊ သူ႔သား တာရြန္းနယ္တိုက္သူၾကီးမွ သစ္သားျဖင္႔ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဦးဗန္မွဳန္း ဆာက္ခဲ့ေသာ အိမ္သည္ ၁၉၅၀ ၀န္းက်င္တြင္ သူ႔သားမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနခဲ့ရာမွ ဤအိမ္သည္ ၂၀၁၅ တြင္ ဗိုလ္ၾကြန္ဘိခ္ေျမးမ်ားမွ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနစဥ္ ျဖစ္သည္။