Social Share

KAMAW JESU NANG KAE SUNGSAH -008

HLAW_POSTED_BY Zotung Minphuin     8 December 2016    

Body

Doh is F.

 

  1. Kamaw Jesu nang kae sungsah kha ka ny,

Nang khylan lungtua seinaw balyn ka nung,

Oun Khumtu te oun shawtupaw ka Bawipaw,        

Langmaw kae sungsah hawte khaw atu so.

 

  1. Nae sungsah ty pawte, namaw kae sungsah,

Kalvari mua vawlan thaw nae cci pawte,

Hingpaw lukhung na khungkuh zah kae sungsah,

Langmaw kae sungsah hawte khaw atu so.

 

  1. Kae sungsah cih ka chi zemah hiin zemah,

Ka chidyn cia hei zemah nang kae ko cih,

Ka hiin lungkhu tuh namaw nynh kae sungsah,

Zungzae ka sungsah nae sungsah ty pawte.

Comments

0 comments