Social Share

Ah hangua sungsah naw - Zin Zin

HLAW_POSTED_BY Sam Lou     2 January 2020    

Body

1.
Sungsahnaw sungsahua paw ahanghua sungsanaw
sungsahnaw hoyhua paw athyapaw sungsahnaw
vaelang kyate chise lua cia sungsahtu sungsanaw
na ry hawte ka hiin kho khyh e ka boutu ka paw

Cho:
Na hoynaw te nae sungsanaw
zynla na ngaeku naw na hiin zia puithya naw
mimin na ccaw ka hiin naw kya nintakyh muih ry hae
thuasah ka langsah ku kho khyh be oun ngaethya ka paw

2.
Na ry hawte hiin kho naw lang ka pyn ka pya
na ry rae ka zua ku ka hiin zia hyn ka rah
ka hiin zia kya na phu-e naw mimin muih kho naw lang
ka hiin zia hoy muih kho naw lang ka hiin naw mang ka paw

3.
Oun sungsatu ka paw na hangla ka ccing khyh
zyn nga hiin ka hoi khyh diingnaw mah ka hoi khyh
ccungccaw hiinnaw cciakhaetu lang ka ngae kuh khyh ka paw
hiin zia thehoy ho khotu lang athya muisaw oun bung

Youtube kya do

Comments

0 comments