Zotung Minphuin Mitphi blyn ho pa cih

Hlaw Information

 • HLAW_POSTED_BY: Sam Lou
 • HLAW_POSTED_ON: Jun 23, 2020
 • Views : 121
 • Category : Pachia Hlaw
 • Description :

Overview

 • 1.
  Bawi dahungnaw te roi ccae pipaw ka thae

  Pachia umnaw inn tuh ccungccaw kya a um vae

  amaw kya a um ci hae zah Pachia tuh mih kya a um ci

  amaw tu zungzae mih Pachia a thua ci

   

  Cho:
  Mitphi blyn ho pa cih chiinaw ci um vae ngaw khyh

  ngaethya naw te rawnaw um vae ngaw khyh

  uccaw rynpaw blyn hyn marya azo vae ci

  tynre blyn pung thawsah thua vae ci

   

  2.
  Kae tuh Afa te Oomekar nynh ka thua

  athonaw te a thanaw nynh ka thua

  cui a haw haepaw blyn hiinnaw cui dy

  yn net oh lah amae pya lite hiinnaw cui yn net oh

   

  3.
  khuaccungpaw nynh a khuaccungnaw kyate

  saepi ro khyh a inn lan a ki chui tuhaw

  a khuaccungnaw rang riathaenaw laephi kya hyn tuh

  saepi ngaw lan paw ccungccaw um ba khyh

  Phuatu: Pa Thawng
  Mp3     Youtube