# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: Adung

Found 1 definitions.
  • (adj) aphing,vaemaw kya chihthyapaw phang ung paw.

    (n) ahang huanaw, athannaw,aleihpaw langsang thua lei paw,adungparyh,thingdung.

    (n) kuihkhi kya te kuihdung cia khah adung : dung kheih

    (v) asuee,ahy dyng,athyng kuh…