# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: khei

Found 2 definitions.
2. khei
Khei (adj):
cipaw tuh a dihpaw kha nynh thua.
Matu aw hynh a di keiccuze “awkhei” cite ko a thua.
A ngethah zema awkhei, a tho zema awkhei cite ko thua. Pawccecize Matu aw tuh a di keiccu nynh a thua.
0 comments